русский.
Espanol.
Portugues.

Աճել ձախողումների միջոցով – Ուսուցչի ձեռնարկ – Teacher Manual

Uploaded on January 28th, 2018

Աճել ձախողումների միջոցով – Ուսուցչի ձեռնարկ: 5-րդ խմբագրում. PDF, 972 KB, (Growing Through Failure TM Armenian) Վերջին անգամ վերանայվել է. 01-2018